บริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (2000) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำในอุตสาหกรรม ยี่ห้อ FLUKE ในเขตพื้นที่

อยุธยา, สระบุรี, ปราจีนบุรี, นครราชสีมา, สระแก้วและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การตรวจวัด เพื่อบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์กับมอเตอร์ยุค 4.0”

 

 

โดยมีหัวข้อย่อยต่อไปนี้

 

1. หลักการและรูปแบบการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ

2. การตรวจวัดปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเพื่องานซ่อมบำรุงและการประหยัดพลังงาน

3. การวัดปัญหาระบบไฟฟ้าของ Motor & Drive (MDA)

4. ปัญหาหลักด้านเครื่องจักรกลหมุน (Mechanic)

5. ปัญหาการตรวจหาความร้อนในระบบไฟฟ้า (TI) และวิธีแก้ไข

 

         การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 8:30 - 16:00 น. ณ ห้องจามจุรี ชั้น 2

โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท, จ.สระบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวีรพล ธีระมณีกุล โทร. 086-667-6211 หรือลงทะเบียนได้ที่ weerapol.t@vegaauto.co.th

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดจดหมายเชิญและกำหนดการได้ที่นี่ : Download