Electromagnetic Brake Motors KII/KIIS Series
call
ติดต่อสอบถาม
เอซีมอเตอร์ (Standard AC Motors)
มอเตอร์ชนิดมีเบรคแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Brake Motors)

KII/KIIS ซีรี่ส์

● หัวเกียร์มีความแข็งแรงสูง
● ประหยัดพลังงานด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
● ใช้งานได้ง่ายด้วยการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
● มีบริการเลือกมอเตอร์ตลอดจนถึงบริการหลังการขาย
● ปราศจากพัดลมระบายความร้อน
● มีซีลป้องกันนํ้ามัน
 
ลักษณะเด่น

● หัวเกียร์มีความแข็งแรงสูง, ความน่าเชื่อถือสูง

ด้วยหัวเกียร์ที่มีความแข็งแรงมากขึ้น ส่งผลให้สามารถรองรับแรงบิดได้มากขึ้น เป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับโมเดลทั่วไป ทําให้สามารถใช้แรงบิดในช่วงที่ไม่เคยสามารถใช้มาก่อนได้

● ความแข็งแรงสูง

สามารถรองรับภาระในแนวรัศมีและภาระในแนวแกนได้เป็น 2 เท่าของโมเดลทั่วไป

 

● อายุการใช้งานยาวนาน

เนื่องจากการใช้แบริ่งแบบใหม่ ทําให้อายุการใช้งานของหัวเกียร์สูงถึง 10,000 ชั่วโมง ซึ่งเป็น 2 เท่าของโมเดลทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงสามารถลดการซ่อมบํารุงเครื่องจักรลงได้

 

● เงียบ

เสียงรบกวนจากมอเตอร์/หัวเกียร์ถูกลดลง 6dB เมื่อเทียบกับมอเตอร์รุ่นมาตรฐานทั่วไป 

 

● กล่องเทอร์มินัลมีขนาดบาง

กล่องเทอร์มินัลที่มีขนาดบางทําให้การต่อสายไฟทําได้ง่ายขึ้น กล่องนี้มีขนาดที่บางกว่า ผลิตภัณฑ์ทั่วไปช่องสําหรับต่อสายไฟสามารถเปลี่ยนทิศทางเป็นมุม 90 องศาได้ 4 ทิศทาง กล่องเทอร์มินัลแบบบางนี้มีระดับการป้องกัน IP66 (ยกเว้นบริเวณพื้นผิวสําหรับการติดตั้งของมอเตอร์ชนิดเพลากลม)

 

● ดีที่สุดสําหรับการใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ ((เฉพาะรุ่น KIIS เท่านั้น))

ด้วยการใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ คุณสามารถควบคุมความเร็วได้ในช่วงที่กว้างตั่งแต่ความเร็วตํ่าที่ 3 Hz ถึงความเร็วสูงที่ 120 Hzมอเตอร์มีแรงบิดสูงถึงแม้ว่าจะใช้ที่ความเร็วตํ่า นอกจากนั้นความแปรปรวนของความเร็วเนื่องจากภาระนั้นตํ่า ทําให้การควบคุมความเร็วมีความเสถียรมากขึ้น

เพื่อให้ใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ได้ง่าย เราได้เตรียมข้อมูลเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง "ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว-แรงบิด" และ "ค่าพารามิเตอร์สําหรับอินเวอร์เตอร์" ในกรณีที่ใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ของผู้ผลิตรายอื่น สําหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา

 

● ความร้อนที่เกิดขึ้นตํ่าและการสั่นสะเทือนตํ่า

ด้วยความร้อนและการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นตํ่า ทําให้สามารถลดการสูญเสียลงได้ ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรเพิ่มมากขึ้น 
 

● ความต้านทานจากสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างปราศจากพัดลมระบายความร้อนเนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นของมอเตอร์ลดลงดังนั้นมอเตอร์ KII ซีรี่ส์ ที่ใช้ไฟ 1 เฟส 220/230 VAC 50 Hz และ KIIS ซีรี่ส์ จึงไม่จําเป็นต้องมีพัดลมระบายความร้อนซึ่งจะต่างจากมอเตอร์ทั่วไปที่มีขนาด 60 W หรือสูงกว่า ซึ่งจะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองได้

คุณสมบัติป้องกันนํ้าในระดับ IP66
ด้วยการป้องกันโครงสร้างของมอเตอร์ หัวเกียร์ และกล่องเทอร์มินัลที่แข็งแรงขึ้นมอเตอร์รุ่นมีกล่องเทอร์มินัล
* มีระดับการป้องกัน IP66*ยกเว้นบริเวณพื้นผิวสําหรับการติดตั้งของมอเตอร์ชนิดเพลากลม

IP66: ระดับ IP นั้นแสดงถึงความสามารถในการต้านทานนํ้าและการต้านทานฝุ่น ซึ่งอยู่ภายใต้ IEC 60529 และ IEC 60034-5