AR ซีรี่ส์ ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ AC ชนิดต้องการพัลส์จากภายนอก (Pulse Input Type)
call
ติดต่อสอบถาม
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motors)
ชุดสเต็ปปิ้งมอเตอร์และไดรเวอร์ αSTEP (Stepping Motor and Driver Packages αSTEP)

 

 

ประสิทธิภาพสูง

AR ซีรี่ส์

 

ชนิดที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับที่มีสัญญาณพัลส์จากภายนอก

 

 

 
AR ซีรี่ส์ลดความร้อนจากมอเตอร์ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ง่ายจากคุณสมบัติพิเศษของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ในการกำหนดตำแหน่งของระยะทางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
 
 
ลักษณะเด่น

● โอเรียนทัล มอเตอร์ เป็นต้นแบบของการทำงานแบบ Closed loop control

AR ซีรี่ส์ มีการทำงานด้วยระบบควบคุมแบบ Closed Loop โดยมีการวางตำแหน่งในการดำเนินงานอย่างแม่นยำและมีการตรวจสอบการทำงานด้วยตำแหน่งเซ็นเซอร์ตรวจจับใบพัด เมื่อตรวจพบสภาพการทำงาน overload AR ซีรี่ส์ เข้าศุ่การควบคุมแบบ Closed Loop
รายละเอียดกรุณาดู "ภาพรวมของชุดสเต็ปปิ้งมอเตอร์และไดรเวอร์ αSTEP"

● ความสำเร็จในการลดการเกิดความร้อนของมอเตอร์ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

  • การเกิดความร้อนที่ต่ำกว่า

AR ซีรี่ส์ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอันทำให้ลดปริมาณการเกิดความร้อนจากมอเตอร์

*ภาพเปรียบเทียบการแผ่กระจายความร้อนจากตัวมอเตอร์

 

*อุณหภูมิมอเตอร์ภายใต้สภาพการปฏิบัติการเดียวกัน

  • การประหยัดพลังงาน

บริโภคพลังงานน้อยลง 66% * เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นทั่วๆไป ของโอเรียนทัล มอเตอร์

* การใช้พลังงาน

● ชุดไดรเวอร์ชนิดสัญญาณพัลส์ในตัว

เป็นฟังก์ชันของเป็นแหล่งกำเนิดพัลส์ในตัวเองด้วยซึ่งคุณสามารถระบบการทำงานโดยต่อตรงกับ PLC โดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์กำเนิดพัลส์เพิ่มจากภายนอก ทำให้มีส่วนช่วยประหยัดเนื้อที่